Ofset Baskı

Ofset Baskı

 

 

Optik Form

 

 

Süreli Yayın
Süreli yayınlar birbirini izleyen ayrı bölümler halinde, genellikle numaralandırılmış olarak yayımlanan ve önceden belirlenmiş bitişi olmayan bir süreli kaynak. Süreli yayın örnekleri arasında dergiler, magazinler ve elektronik dergiler, sürekli olarak yayımlanan rehberler, yıllık faaliyet raporları, gazeteler ve monografik diziler vardır. Türkiye’de 1795’de Fransızlar tarafından basılan ilk dergi Bulletin de Nouvelles’dir. Ertesi yılda 15 günde bir yayımlanan Gazette Française de Constantinople Türkiye’de çıkarılan ilk gazete ünvanını almaktadır ve o da Fransız menşelidir.

 

 

Kurumsal Kimlik
Kurumsal kimlik, pazarlamada (marketing), bir kurumun görünen yüzüne verilen isimdir. Kurumun kendini ifade etme şeklidir. Bu ifade belli sınırları çizilmiş ve genellikle değişmez bir ifadedir. Kurumu anımsatacak bir tasarımın ne ölçülerde ve nasıl kullanılması gerektiğini belirten kurumsal kimlik kitabı bu sistemin vazgeçilmez öğesidir. Öyle ki bir kurumsal kimlik tasarımı içinde amblem (logo) den ofis dizaynına, çalışanların giyim kuşamından araç üstü giydirmeye, antetli kâğıttan, tabelaya, web sitesinden vefat ilanlarına, ambalaj dizaynından faaliyet raporuna kadar her şeyin ne ölçülerde ve nasıl kullanılacağı belirtilmiştir.
Kurumsal kimlik kurumun imzasıdır ve bu yönüyle değişime kapalıdır. Belli dönemlerde firma ve tasarımcıların ortak çalışmasıyla değiştirilebilmesine rağmen firma kurumsal kimlik ile oluşturduğu imajı sıklıkla değiştirmek istemez.
Kurumsal kimlik çalışmalarında hiç şüphesiz çalışmanın temeli firma amblemi üzerine kurulmuştur. Amblem renklerinin her durumda aynı değerde basılması, yazı tiplerinin hiçbir zaman değişmemesi bu çalışmanın temelini oluşturur.
Özellikle renk bilgisinin taşınması, değişmemesi için renklerin pantone numaraları belirtilir.
Kurumsal kimlik firma için oluşturduğu imajla, tüketicinin aklına kazınır. Bu yönüyle firmanın reklam yatırımlarının başarılı olmasının sağlayan çalışmalardan biridir.

 

 

Sürekli Form / Fatura / Resmi Evrak
Sevk irsaliyesi
İrsaliyeli fatura
Gider pusulası
Bilet
Adisyon fişi
Serbest meslek makbuzu
Tahsilat makbuzu

 

 

Davet / Kutlama / Yıllık
Yıl sonu kutlamaları, davetler ve yıllıklar. Arcs Matbaacılık yılların tecrübesiyle yanınızdayız.

 

 

Eğitim / Yayın / Döküman

 

 

Kartvizit